Składy osobowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rok akademicki format pliku
1919-1920 pdf djvu
1920-1921 pdf djvu
1921-1922 pdf djvu
1922-1923 pdf djvu
1923-1924 pdf djvu
1924-1925 pdf djvu
1925-1926 pdf djvu
1926-1927 pdf djvu
1927-1928 pdf djvu
1928-1929 pdf djvu
1929-1930 pdf djvu
1930-1931 pdf djvu
1931-1932 pdf djvu
1932-1933 pdf djvu
1933-1934 pdf djvu
1934-1935 pdf djvu
1935-1936 pdf djvu
1936-1937 pdf djvu
1937-1938 pdf djvu
1938-1939 pdf djvu
1946-1947 pdf djvu
1947-1948 pdf djvu
1948-1949 pdf djvu
1949-1950 pdf djvu
1950-1951 pdf djvu
1951-1952 pdf djvu
1952-1953 pdf djvu